Јас сум д-р Никола Герас Доктор по општа медицина сфера на интерес физиолошка нутриционистка алтернативна медицина и макробиотика , вашите коментари или прашања во врска со шитаке печурката начини на нејзино косумирање или пак како таа може да ви помогнесо редовно консумирање приложете ги подолу.
Вашето име и презиме
Вашата e-mail адреса
Вашиот коментар или прашање